SİPARİŞ / BİLGİ FORMU

Size hangi ürünümüz ile ilgili yardımcı olmamızı istersiniz?

İNSAN KAYNAKLARI

İŞ ALIM SÜRECİ

Fibril A.Ş. olarak işe alım ve yerleştirme sürecimizde hedefimiz; kurum kültür ve değerlerimize uyum sağlayabilecek, işin ve pozisyonun gerektirdiği nitelik ve yetkinliklere sahip, gelişim ve değişime açık adayları bünyemize kazandırmak işe alım sürecimizin esas amacıdır. Şirket strateji ve hedeflerine ulaşılması amaçlamaktadır. 

İşe alım ve yerleştirme sürecinde objektif kararın verilmesini destekleyecek çağdaş değerlendirme yöntemleri kullanılarak, “Doğru İşe Doğru Çalışan” seçilmesi prensibi ile hareket ederiz.

“Doğru İşe Doğru Çalışan” prensibinden hareketle; pozisyonun gerekliliklerine uygun olarak bazı değerlendirme araçlarının tümü ya da bir bölümü uygulanır. 

Tüm bu değerlendirmeler neticesinde uygun bulunan adaylarımıza şirketimiz tarafından iş teklifi yapılır ve pozisyona uygun bulunan aday çalışmaya başlar. Belirtilen değerlendirme metotlarının kullanılmasındaki amacımız; kişilerin bilgi, beceri ve yetkinlikleri ile niteliklerine uygun pozisyona yerleştirilmelerini sağlamaktır.